Bản đồ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng – Quy hoạch – Tổng quan

Chia sẻ tin này:

Châu Thành là một huyện của tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Được thành lập vào ngày 24/8/2008, với diện tích là 236,29 km².

Thông tin tổng quan:

Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập: 24/8/2008
Diện tích: 236,29 km²
Dân số: 95.199 người (2019)
Mật độ: 402 người/km²
Biển số: 83-C1
Website: chauthanh.soctrang.gov.vn

 

1. Lịch sử hình thành huyện Châu Thành

1.1. Vài nét về địa danh Châu Thành

Trong văn học dân gian ở Nam Bộ có khá nhiều câu sử dụng từ “châu thành”, mặc dù trong văn bản được viết hoa, nhưng “châu thành” ở đây được dùng như là một danh từ chung, chỉ nơi phố xá đông đúc, văn minh. Từ “châu thành” vốn là một từ Hán-Việt, được sử dụng khá phổ biến ở Nam Bộ. Khái niệm “châu thành” có thể hiểu là:

  • Phố phường, thành thị, nơi dân cư đông đúc
  • Khu vực chính một xứ hay một tỉnh
  • Vùng đất bao quanh, ở cạnh thành phố, thị xã, đơn vị hành chính cấp huyện.

Sau khi chiếm nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, ngày 5 tháng 6 năm 1867, thực dân Pháp ra nghị định chia 6 tỉnh Nam Kỳ ra 24 hạt tham biện (arondissemnent). Viên cai trị hạt là tham biện (inspecteur, sau đổi là administrateur). Lỵ sở của hạt gọi là “châu thành”, có chức năng như một “trung tâm hành chính” của hạt. Bắt đầu từ năm 1912, địa danh Châu Thành chính thức được đặt tên cho nhiều đơn vị hành chính cấp quận ở các tỉnh Nam Kỳ.

Ban đầu, “Châu Thành” chỉ các trung tâm hành chính, nơi có chợ búa, các cơ quan của hạt tham biện trú đóng. Sau khi thành lập các thị xã với chức năng “tỉnh lỵ”, nó chiếm một phần diện tích của “châu thành”, phần diện tích còn lại vẫn giữ tên cũ là quận Châu Thành và sau này là huyện Châu Thành. Hiện nay các thị xã tỉnh lỵ đó đều đã được nâng cấp trở thành các thành phố trực thuộc tỉnh.

Huyện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng ngày nay chính là quận Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng thời Pháp thuộc (quận Châu Thành khi mới thành lập bao gồm cả các huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Tú ngày nay). Địa bàn thành phố Sóc Trăng ngày nay khi đó vẫn nằm trong quận Châu Thành.

1.2. Lịch sử hành chính

– Thời Pháp thuộc

Ngày 30 tháng 8 năm 1916, thực dân Pháp cho thành lập quận Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng. Ngày 19 tháng 11 năm 1929, Pháp hủy bỏ tất cả các Nghị định thành lập quận thuộc tỉnh Sóc Trăng trước đó, khi đó quận Châu Thành bị giải thể. Ngày 1 tháng 1 năm 1930, quận Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng lại được tái lập.

Quận lỵ Châu Thành đặt tại làng Khánh Hưng thuộc tổng Nhiêu Khánh. Thời Pháp thuộc, làng Khánh Hưng vừa đóng vai trò là quận lỵ quận Châu Thành và là tỉnh lỵ tỉnh Sóc Trăng.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp sau năm 1945, chính quyền Việt Minh tiến hành tách làng Khánh Hưng và các vùng phụ cận ra khỏi huyện Châu Thành để thành lập thị xã Sóc Trăng trực thuộc tỉnh Sóc Trăng.

– Giai đoạn 1956-1976

+ Việt Nam Cộng hòa

Thời Việt Nam Cộng hòa, địa bàn quận Châu Thành được tách ra để thành lập mới quận Bố Thảo, quận lỵ đặt tại Bố Thảo, xã An Ninh. Sau năm 1956, quận Châu Thành thuộc tỉnh Ba Xuyên, gồm 2 tổng: Nhiêu Khánh, Nhiêu Hòa với 12 xã trực thuộc. Quận lỵ được dời về xã Mỹ Xuyên. Ngày 13 tháng 1 năm 1958, theo Nghị định số 9-BNV/NC/NP của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, địa giới hành chính tỉnh Ba Xuyên có sự điều chỉnh. Theo đó, quận Châu Thành đổi tên thành quận Mỹ Xuyên, quận Bố Thảo đổi tên thành quận Thuận Hoà (quận lỵ được dời từ Bố Thảo đến Thuận Hòa).

+ Chính quyền Cách mạng

Sau năm 1956, chính quyền Cách mạng vẫn đặt huyện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng. Đầu năm 1961, chính quyền Cách mạng thành lập thêm huyện Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở tách một số xã của huyện Thạnh Trị và huyện Châu Thành. Như vậy địa bàn huyện Châu Thành lúc này tương ứng với phần lớn quận Thuận Hòa thuộc tỉnh Ba Xuyên của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, còn địa bàn quận Châu Thành trước đó tương ứng với huyện Mỹ Xuyên ngày nay.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn duy trì tên gọi huyện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng cho đến đầu năm 1976. Huyện lỵ là thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, được thành lập do tách đất từ xã Mỹ Tú. Lúc này, chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng “quận” có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng “huyện” (quận và phường dành cho các đơn vị hành chánh tương đương khi đã đô thị hóa).

– Từ năm 1976 đến nay

Theo Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24 tháng 2 năm 1976 và Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng 3 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất ba đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau là tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ để thành lập tỉnh mới: tỉnh Hậu Giang. Lúc này, huyện Châu Thành (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) được đổi tên thành huyện Mỹ Tú, do tỉnh Hậu Giang lúc này đã có huyện Châu Thành vốn trước đó thuộc tỉnh Cần Thơ.

Tuy nhiên, đến ngày 26 tháng 12 năm 1991, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Mỹ Tú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho đến ngày nay.

Ngày 24 tháng 9 năm 2008, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 02/NĐ-CP. Theo đó:

  • Thành lập thị trấn Châu Thành thuộc huyện Mỹ Tú trên cơ sở điều chỉnh 603,80 ha diện tích tự nhiên và 6.984 nhân khẩu của xã Thuận Hòa; 165ha diện tích tự nhiên và 1.608 nhân khẩu của xã Hồ Đắc Kiện. Thị trấn Châu Thành có 768,80 ha diện tích tự nhiên và 8.592 nhân khẩu.
  • Thành lập huyện Châu Thành thuộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở điều chỉnh 23.632,43 ha diện tích tự nhiên và 103.518 nhân khẩu của huyện Mỹ Tú (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã: Thuận Hòa, Hồ Đắc Kiện, An Ninh, An Hiệp, Phú Tân, Phú Tâm, Thiện Mỹ và thị trấn Châu Thành).

Huyện Châu Thành là huyện mới thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính từ huyện Mỹ Tú theo Nghị định 02/NĐ-CP ngày 24/9/2008 của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 6/01/2009. Huyện có diện tích tự nhiên là 23.632,43 ha, trong đó đất nông nghiệp 21.240,97 ha, chiếm 89,88 % diện tích đất tự nhiên.

Toàn huyện có 7 xã và 1 thị trấn, gồm 56 ấp. Trong đó, có 3 xã đặc biệt khó khăn (Phú Tân, An Ninh, Hồ Đắc Kiện thụ hưởng Chương trình 135 của Chính phủ giai đoạn II đến 2010) và 10 ấp đặc biệt khó khăn thuộc 4 xã trên địa bàn.

Tính đến thời điểm tháng 11/2009, các lĩnh vực như: Nông nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; tài chính, tín dụng; văn hoá xã hội; an ninh quốc phòng,… đã được giữ vững và có hướng phát triển tích cực theo xu thế chung của tỉnh nhà, giúp huyện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chính về kinh tế xã hội do tỉnh giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm của Huyện uỷ, của Hội đồng nhân dân huyện.

 

2. Bản đồ hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Bạn có thể nhấn vào Bản đồ huyện Châu Thành - Sóc Trăng để xem bản đồ toàn màn hình.

 

Huyện Châu Thành có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 7 xã.
1. Thị trấn Châu Thành (huyện lỵ) 5. Xã Phú Tâm
2. Xã An Hiệp 6. Xã Phú Tân
3. Xã An Ninh 7. Xã Thiện Mỹ
4. Xã Hồ Đắc Kiện 8. Xã Thuận Hòa

3. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, tra cứu in ấn. Địa Ốc Thông Thái đã tổng hợp lại các file bản đồ định dạng vector, Illustrator, PNG, JPG, GIF phân giải cao phục vụ nhu cầu in ấn HD, khổ lớn A1, A0.

File ảnh bản đồ khổ lớn

 

4. Vị trí địa lý trên bản đồ Sóc Trăng

Huyện Châu Thành nằm ở phía bắc của tỉnh Sóc Trăng, nằm cách thành phố Sóc Trăng khoảng 13 km, cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 50 km về phía bắc, có vị trí địa lý:

  • Phía bắc giáp huyện Kế Sách
  • Phía đông giáp thành phố Sóc Trăng và huyện Long Phú
  • Phía tây nam giáp huyện Mỹ Tú
  • Phía tây bắc giáp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Bản đồ vị trí 

Bản đồ vị trí 

 

5. Bản đồ giao thông

Huyện có đường quốc lộ 1 đi qua xuyên suốt chiều dài của huyện, kết nối với các tuyến đường tỉnh 939B, 982, là tuyến giao thông huyết mạch đi trong và ngoài huyện, nối địa bàn huyện với các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu.

Bản đồ giao thông trên nền Open Street Map

 

6. Bản đồ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ nhìn từ vệ tinh

 

☛ Xem thêm:

Bản đồ tỉnh Sóc Trăng và các thành phố, thị xã, huyện:
1. Thành phố Sóc Trăng 7. Huyện Long Phú
2. Thị xã Ngã Năm 8. Huyện Mỹ Tú
3. Thị xã Vĩnh Châu 9. Huyện Mỹ Xuyên
4. Huyện Châu Thành 10. Huyện Thạnh Trị
5. Huyện Cù Lao Dung 11. Huyện Trần Đề
6. Huyện Kế Sách  

 

 

Nguồn: diaocthongthai

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm