Bản đồ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng – Quy hoạch – Tổng quan

Chia sẻ tin này:

Long Phú là một huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam. Được thành lập vào ngày 01/03/1926 với diện tích 263,72 km², các dân tộc sinh sống chủ yếu gồm: Kinh, Khmer, Hoa.

Thông tin tổng quan:

Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập: 01/03/1926
Diện tích: 263,72 km²
Dân số: 113.856 người (2016)
Mật độ: 432 người/km²
Dân tộc: Kinh, Khmer, Hoa
Biển số: 83-P1-P2-P3-P4-Z1
Website: longphu.soctrang.gov.vn

 

1. Lịch sử hình thành

1.1. Nguồn gốc địa danh Bang Long và Long Phú

– Bang Long

Ban đầu, địa danh Bang Long chỉ là tên một làng thuộc tổng Định Mỹ, tỉnh Sóc Trăng. Sau này, thực dân Pháp thành lập quận và đặt tên là quận Bang Long do lấy theo tên gọi làng Bang Long vốn là nơi đặt quận lỵ.

– Long Phú

Thực dân Pháp tiến hành hợp nhất làng Bang Long và làng Phú Đức thành một làng mới lấy tên là Long Phú. Kể từ đó, quận lỵ quận Bang Long thuộc địa bàn làng Long Phú. Chính vì vậy, sau này thực dân Pháp cũng đổi tên quận Bang Long thành quận Long Phú cho tiện quản lý.

1.2. Lịch sử

– Thời Pháp thuộc

Ngày 1 tháng 3 năm 1926, quận Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở đổi tên từ quận Bàng Long trước đó, gồm có 2 tổng: Định Chí và Định Mỹ. Ngày 19 tháng 11 năm 1929, quận bị giải thể. Ngày 1 tháng 1 năm 1930, quận Long Phú được tái lập với 3 tổng: Định Chí, Định Mỹ và Định Phước. Quận lỵ đặt tại làng Long Phú.

– Giai đoạn 1956-1976

+ Việt Nam Cộng hòa

Năm 1953, địa bàn quận Long Phú được tách ra để thành lập mới quận Lịch Hội Thượng, quận lỵ đặt tại xã Lịch Hội Thượng. Sau năm 1956, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đặt quận Long Phú thuộc tỉnh Ba Xuyên, gồm có 2 tổng: Định Mỹ với 5 xã, Định Hoà với 7 xã.

Ngày 13 tháng 1 năm 1958, quận Long Phú có thêm tổng Định Phước với 4 xã, đồng thời tổng Định Hoà có thêm 1 xã. Lúc này cũng giải thể quận Lịch Hội Thượng, sáp nhập địa bàn trở lại vào quận Long Phú.

Ngày 11 tháng 12 năm 1965, tái lập quận Lịch Hội Thượng cùng thuộc tỉnh Ba Xuyên. Sau năm 1965, giải thể tất cả các tổng.

+ Chính quyền Cách mạng

Sau năm 1956, chính quyền Cách mạng vẫn đặt huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng.

Tháng 8 năm 1966, huyện Long Phú chia thành 2 huyện: Long Phú và Lịch Hội Thượng.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho đến đầu năm 1976. Huyện lỵ là thị trấn Long Phú, được thành lập do tách đất từ xã Long Phú. Bên cạnh đó, huyện Lịch Hội Thượng cũng bị giải thể, sáp nhập trở lại vào huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên. Lúc này, chính quyền Cách mạng cũng bỏ danh xưng “quận” có từ thời Pháp thuộc và lấy danh xưng “huyện” (quận và phường dành cho các đơn vị hành chánh tương đương khi đã đô thị hóa).

+ Từ năm 1976 đến nay

Theo Nghị định số 03/NĐ-76 ngày 24 tháng 2 năm 1976 và Quyết định số 17/QĐ-76 ngày 24 tháng 3 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất ba đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau là tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ để thành lập tỉnh mới: tỉnh Hậu Giang. Lúc này, Long Phú là huyện của tỉnh Hậu Giang, bao gồm thị trấn Long Phú và 18 xã: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, Đại Ân 1, Đại Ân 2, Châu Khánh, Đại Ngãi, Hậu Thạnh, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trung Bình, Trường Khánh và đến ngày 26 tháng 12 năm 1991, Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Huyện Long Phú thuộc tỉnh Sóc Trăng cho đến ngày nay.

Ngày 11 tháng 1 năm 2002, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 04/2002/NĐ-CP, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú để thành lập huyện Cù Lao Dung. Theo đó, thành lập huyện Cù Lao Dung trên cơ sở 23.606,29 ha diện tích tự nhiên và 58.031 nhân khẩu của các xã An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3 và Đại Ân 1 thuộc huyện Long Phú.

Sau khi thành lập huyện Cù Lao Dung, huyện Long Phú còn lại 45.529,53 ha diện tích tự nhiên và 171.289 nhân khẩu, có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 14 xã: Châu Khánh, Đại Ân 2, Đại Ngãi, Hậu Thạnh, Lịch Hội Thượng, Liêu Tú, Long Đức, Long Phú, Phú Hữu, Song Phụng, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trung Bình, Trường Khánh và thị trấn Long Phú.

Ngày 23 tháng 12 năm 2009, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 64/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên để thành lập huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng như sau:

  • Thành lập thị trấn Lịch Hội Thượng trên cơ sở điều chỉnh 2.078,80 ha diện tích tự nhiên và 13.231 nhân khẩu của xã Lịch Hội Thượng. Thị trấn Lịch Hội Thượng có 2.078,80 ha diện tích tự nhiên và 13.231 nhân khẩu.
  • Thành lập thị trấn Trần Đề trên cơ sở điều chỉnh 1.163,03 ha diện tích tự nhiên và 11.915 nhân khẩu của xã Trung Bình; 719,60 ha diện tích tự nhiên và 2.220 nhân khẩu của xã Đại Ân 2. Thị trấn Trần Đề có 1.882,63 ha diện tích tự nhiên và 14.135 nhân khẩu.
  • Thành lập huyện Trần Đề trên cơ sở điều chỉnh 18.978,39 ha diện tích tự nhiên và 75.046 nhân khẩu của huyện Long Phú; 18.897,59 ha diện tích tự nhiên và 55.031 nhân khẩu của huyện Mỹ Xuyên. Huyện Trần Đề có 37.875,98 ha diện tích tự nhiên và 130.077 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 9 xã: Lịch Hội Thượng, Trung Bình, Đại Ân 2, Liêu Tú, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Tài Văn, Viên An, Viên Bình và 2 thị trấn: Lịch Hội Thượng, Trần Đề.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Long Phú còn lại 26.372,12 ha diện tích tự nhiên và 110.952 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm thị trấn Long Phú và 10 xã: Long Phú, Tân Hưng, Tân Thạnh, Trường Khánh, Hậu Thạnh, Đại Ngãi, Song Phụng, Long Đức, Châu Khánh, Phú Hữu.

Ngày 25 tháng 8 năm 2011, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết 90/NQ-CP về việc thành lập thị trấn Đại Ngãi trên cơ sở toàn bộ 791,35 ha diện tích tự nhiên và 10.141 nhân khẩu của xã Đại Ngãi. Thị trấn Đại Ngãi có 791,35 ha diện tích tự nhiên và 10.141 nhân khẩu.

Huyện Long Phú có 26.382,27 ha diện tích tự nhiên và 112.994 nhân khẩu.

2. Bản đồ hành chính huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Bạn có thể nhấn vào Bản đồ huyện Long Phú - Sóc Trăng để xem bản đồ toàn màn hình.

 

Huyện Long Phú có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 9 xã.
1. Thị trấn Long Phú (huyện lỵ) 7. Xã Phú Hữu
2. Thị trấn Đại Ngãi 8. Xã Song Phụng
3. Xã Châu Khánh 9. Xã Tân Hưng
4. Xã Hậu Thạnh 10. Xã Tân Thạnh
5. Xã Long Đức 11. Xã Trường Khánh
6. Xã Long Phú  

 

3. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, tra cứu in ấn. Chúng tôi đã tổng hợp lại các file bản đồ định dạng vector, Illustrator, PNG, JPG, GIF phân giải cao phục vụ nhu cầu in ấn HD, khổ lớn A1, A0

 

File ảnh bản đồ khổ lớn

 

4. Vị trí địa lý huyện Long Phú trên bản đồ Sóc Trăng

Huyện Long Phú nằm ở phía đông tỉnh Sóc Trăng, có địa giới hành chính:

 

Bản đồ vị trí

Bản đồ vị trí

5. Bản đồ giao thông

 

Bản đồ giao thông trên nền Open Street Map

6. Bản đồ vệ tinh

 

Bản đồ nhìn từ vệ tinh

☛ Xem thêm:

Bản đồ tỉnh Sóc Trăng và các thành phố, thị xã, huyện:
1. Thành phố Sóc Trăng 7. Huyện Long Phú
2. Thị xã Ngã Năm 8. Huyện Mỹ Tú
3. Thị xã Vĩnh Châu 9. Huyện Mỹ Xuyên
4. Huyện Châu Thành 10. Huyện Thạnh Trị
5. Huyện Cù Lao Dung 11. Huyện Trần Đề
6. Huyện Kế Sách  

 

Nguồn: diaocthongthai

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm