Bản đồ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng – Quy hoạch – Tổng quan

Chia sẻ tin này:

Mỹ Xuyên là một huyện của tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam, rộng 370,95 km² và có 150.003 dân (cuối năm 2009) gồm các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Huyện nằm ở phía Nam thành phố Sóc Trăng.

Thông tin tổng quan:

Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
Thành lập: 02/1976
Diện tích: 373,71 km²
Dân số: 157.987 người (2019)
Mật độ: 423 người/km²
Dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer
Biển số: 83-P1-P2-P3-P4-F1
Website: myxuyen.soctrang.gov.vn

 

1. Lịch sử hình thành

Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, huyện Mỹ Xuyên ngày nay là quận Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Ba Xuyên.

Tháng 2 năm 1976, huyện Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Hậu Giang, bao gồm thị trấn Mỹ Xuyên và 10 xã: Đại Tâm, Gia Hòa, Hòa Tú, Ngọc Tố, Tài Văn, Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Qưới, Thạnh Thới An, Viên An.

Ngày 7 tháng 7 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 111-HĐBT về việc phân vạch địa giới xã thuộc tỉnh Hậu Giang:

 • Chia xã Thạnh Quới thành 2 xã: Thạnh Quới và Thạnh Hưng.
 • Chia xã Thạnh Phú thành 2 xã: Thạnh Phú và Thạnh Lợi.
 • Chia xã Đại Tâm thành 2 xã: Đại Tâm và Đại Trí.
 • Chia xã Tham Đôn thành 2 xã: Tham Đôn 1 và Tham Đôn 2.
 • Chia xã Tài Văn thành 2 xã: Tài Văn và Tài Chương.
 • Chia xã Gia Hòa thành 2 xã: Gia Hòa Tây và Gia Hòa Đông.
 • Chia xã Viên An thanh 3 xã: Viên An, Viên Bình và Viên Hòa.
 • Chia xã Ngọc Tố thành 3 xã: Ngọc Tố, Ngọc Đông và Ngọc Anh.
 • Chia xã Hòa Tú thành 3 xã: Hòa Tú, Hòa Phú và Hòa Đức.
 • Chia xã Thạnh Thới An thành 4 xã: Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Thạnh Thới Hòa và Thạnh Thới Bình.

Ngày 16 tháng 9 năm 1989, địa giới có sự thay đổi:

 • Hợp nhất 2 xã: Thạnh Qưới và Thạnh Hưng thành xã Thạnh Qưới.
 • Hợp nhất 2 xã: Thạnh Phú và Thạnh Lợi thành xã Thạnh Phú.
 • Hợp nhất 2 xã: Đại Tâm và Đại Trí thành xã Đại Tâm.
 • Hợp nhất 2 xã: Tham Đôn 1 và Tham Đôn 2 thành xã Tham Đôn.
 • Hợp nhất 2 xã: Tài Văn và Tài Chương thành xã Tài Văn.
 • Hợp nhất 2 xã: Thạnh Thới An và Thạnh Thới Hòa thành xã Thạnh Thới An.
 • Hợp nhất 2 xã: Thạnh Thới Thuận và Thạnh Thới Bình thành xã Thạnh Thới Thuận.
 • Giải thể 2 xã: Gia Hòa Đông và Gia Hòa Tây để thành lập 2 xã: Gia Hòa 1 và Gia Hòa 2.
 • Giải thể xã Viên Hòa, nhập địa bàn vào xã Viên An và xã Viên Bình.
 • Giải thể xã Ngọc Anh, nhập địa bàn vào xã Ngọc Tố và xã Ngọc Đông.
 • Giải thể 3 xã: Hòa Tú, Hòa Phú và Hòa Đức để thành lập 2 xã: Hòa Tú 1 và Hòa Tú 2.

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, Quốc hội khóa VII thông qua Nghị quyết chia tỉnh Hậu Giang thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, huyện Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng, bao gồm thị trấn Mỹ Xuyên và 15 xã: Đại Tâm, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Ngọc Tố, Tài Văn, Tham Đôn, Thạnh Phú, Thạnh Qưới, Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Viên An, Viên Bình.

Ngày 23 tháng 12 năm 2009, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết số 64/NQ-CP về việc điều chỉnh các xã, huyện thuộc tỉnh Sóc Trăng. Theo đó tách 18.897,59 ha diện tích tự nhiên và 55.031 nhân khẩu của huyện Mỹ Xuyên (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Thạnh Thới An, Thạnh Thới Thuận, Tài Văn, Viên An, Viên Bình) để thành lập huyện mới Trần Đề.

Như vậy, huyện Mỹ Xuyên còn lại 37.095,15 ha diện tích tự nhiên và gần 160.000 nhân khẩu

 

2. Bản đồ hành chính huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Bạn có thể nhấn vào Bản đồ huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng để xem bản đồ toàn màn hình.

 

Huyện Mỹ Xuyên có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.
1. Thị trấn Mỹ Xuyên (huyện lỵ) 7. Xã Ngọc Đông
2. Xã Đại Tâm 8. Xã Ngọc Tố
3. Xã Gia Hòa 1 9. Xã Tham Đôn
4. Xã Gia Hòa 2 10. Xã Thạnh Phú
5. Xã Hòa Tú 1 11. Xã Thạnh Quới
6. Xã Hòa Tú 2  

 

3. Tổng hợp file ảnh bản đồ hành chính huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

Nhằm cung cấp file bản đồ chất lượng cao cho bạn đọc hỗ trợ các nhu cầu lưu trữ, tra cứu in ấn. Chúng tôi đã tổng hợp lại các file bản đồ định dạng vector, Illustrator, PNG, JPG, GIF phân giải cao phục vụ nhu cầu in ấn HD, khổ lớn A1, A0.

 

File ảnh bản đồ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

4. Vị trí địa lý huyện Mỹ Xuyên trên bản đồ Sóc Trăng

Huyện Mỹ Xuyên nằm ở phía nam của tỉnh Sóc Trăng, có vị trí địa lý:

 

Bản đồ vị trí 

Bản đồ vị trí 

5. Bản đồ giao thông

Bản đồ giao thông trên nền Open Street Map

6. Bản đồ vệ tinh

 

Bản đồ nhìn từ vệ tinh

☛ Xem thêm:

Bản đồ tỉnh Sóc Trăng và các thành phố, thị xã, huyện:
1. Thành phố Sóc Trăng 7. Huyện Long Phú
2. Thị xã Ngã Năm 8. Huyện Mỹ Tú
3. Thị xã Vĩnh Châu 9. Huyện Mỹ Xuyên
4. Huyện Châu Thành 10. Huyện Thạnh Trị
5. Huyện Cù Lao Dung 11. Huyện Trần Đề
6. Huyện Kế Sách  

Nguồn: diaocthongthai

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm