Bảng giá đất tỉnh Sóc Trăng mới nhất năm 2023

Chia sẻ tin này:

Bảng giá đất Sóc Trăng dùng để làm cơ sở tính giá các loại hình giao dịch, thủ tục liên quan đến đất đai, bất động sản trên địa bàn Sóc Trăng. Căn cứ Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng công bố về Bảng giá các loại đất trên địa bàn Sóc Trăng.

Bảng giá đất Sóc Trăng năm 2023 mới nhất được quy định như thế nào?

Theo đó, giá các loại đất và các khu vực khác nhau có những biểu giá khác nhau. Bạn muốn tìm hiểu về khung giá đền bù đất nông nghiệp Tỉnh Sóc Trăng mới nhất thì hãy xem trong bài viết này. Lưu ý: vì nội dung về bảng giá đất Sóc Trăng quá dài nên chúng tôi có chia thành bảng giá đất theo cấp huyện (quận/thị xã/tp) của Sóc Trăng tại phần “Bảng giá đất các quận/huyện/thị xã của Sóc Trăng mới nhất” trong bài viết này (trong đó đã bao gồm bài viết về giá đất nông nghiệp Tỉnh Sóc Trăng).


Thông tin về Sóc Trăng

Sóc Trăng là một Tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long, với diện tích là 3.311,87km² và dân số là 1.199.653 người. Tỉnh Sóc Trăng có biển số xe là 83 và mã vùng điện thoại của Sóc Trăng là 0299. Trung tâm hành chính của Sóc Trăng đặt tại Sóc Trăng. Tổng số đơn vị cấp quận huyện, thị xã của Sóc Trăng là 11. Vì nội dung bảng giá đất Sóc Trăng rất dài, nên quý vị có thể tải file PDF quy định chi tiết về giá đất Sóc Trăng theo các quyết định giá đất Sóc Trăng tại đường link dưới đây:

Tải bảng giá đất Sóc Trăng 2023 TẠI ĐÂY

Theo: banggiadatdai

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm