Chi phí chuyển đất vườn sang đất ở là bao nhiêu?

Chia sẻ tin này:

Chuyển đất vườn sang đất ở là nhu cầu phổ biến của người dân. Để chuyển sang đất ở thì hộ gia đình, cá nhân phải được sự đồng ý của UBND cấp huyện và phải nộp tiền sử dụng đất.

Ảnh minh họa

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm