Chuyển đất vườn sang đất ở có phải đăng ký biến động đất đai không

Chia sẻ tin này:
Đất vườn là phần đất dùng để trồng cây hàng năm hoặc lâu năm trong một thửa đất riêng hoặc nằm trong cùng thửa đất với đất ở. Người dân thắc mắc khi chuyển đất vườn sang đất ở có phải đăng ký biến động đất đai không.
Ảnh minh họa
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm