Có được tách thửa đối với đất được hưởng thừa kế?

Chia sẻ tin này:

Khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất, người dân thường có mong muốn được tách thửa đất đối với đất được hưởng thừa kế. Vậy pháp luật có cho phép tách thửa đối với đất được hưởng thừa kế không?

Linh Trang

luatvietnam

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm