Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không?

Chia sẻ tin này:

Người dân khi sử dụng đất nông nghiệp thường muốn chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa nắm được quy định và điều kiện khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất.

Ảnh minh hoạ

Chuyển mục đích sử dụng đất có cần phải xin phép hay không?

Căn cứ Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

– Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

+ Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

+ Chuyển đất trồng cây hằng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

+ Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

+ Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

+ Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

+ Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

+ Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

– Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Như vậy, về mặt quy định pháp luật vẫn được chuyển mục đích đất N Nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, việc chuyển mục đích phải xin phép cơ quan có thẩm quyền về quản lý đất đai.

Cơ quan Nhà nước căn cứ vào đâu để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Căn cứ Điều 52 Luật Đất đai 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo quy định thì việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất nông nghiệp là được phép. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp xin phép đều được chấp thuận. Ở mỗi địa phương sẽ có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất riêng.

Nếu việc xin chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương thì mới được chấp nhận và ngược lại, nếu không phù hợp thì sẽ không được chuyển mục đích.

 

 

THẠCH LAM

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm