Đất 50 năm có được xây nhà, cấp sổ đỏ không?

Chia sẻ tin này:

Đất 50 năm là cách gọi rất phổ biến của người dân để chỉ loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm. Dưới đây là quy định về việc xây nhà và cấp sổ đỏ cho đất 50 năm.

Ảnh minh họa

THẠCH LAM

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm