Đất chưa có Sổ đỏ khi ly hôn có được chia không?

Chia sẻ tin này:

Chia tài sản trong đó có quyền sử dụng đất là vấn đề được quan tâm khi làm thủ tục ly hôn. Vậy với trường hợp đất chưa có Sổ đỏ khi ly hôn có được chia không?

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm