Đất trái thẩm quyền trước 2004: Có được cấp Sổ đỏ, đền bù?

Chia sẻ tin này:

Trước đây, việc giao đất trái thẩm quyền diễn ra tương đối phổ biến, điều này có thể dẫn đến nhiều rủi ro đối với người dân vẫn đang sử dụng những mảnh đất này. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi vậy đất trái thẩm quyền trước 2004 giải quyết thế nào?

Linh Trang

luatvietnam

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm