Dịch vụ tư vấn thừa kế, lập di chúc tại Sóc Trăng nhanh chóng

Chia sẻ tin này:

Khi bạn có tài sản và muốn chia cho người thân nhưng vì lí do nào đó bạn chưa kịp thực hiện mong muốn đó. Và để tránh được những tranh chấp về tài sản của mình tạo lập ra sau khi mình chết đi, thì việc tự lập di chúc hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi soạn thảo, làm chứng để phân chia, định đoạt tài sản là một cách tốt để chúng ta tiên liệu trước vấn đề.

1. Di chúc là gì?

 • Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Di chúc có thể được lập bằng văn bản, miệng (lời nói), có thể có công chứng, chứng thực hoặc làm chứng bởi nhân viên của các công ty dịch vụ bất động sản. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.
 • Người lập di chúc phải tự viết bản di chúc. Nếu không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

2. Người lập di chúc có những quyền gì?

 • Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;
 • Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;
 • Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;
 • Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

3. Có những loại di chúc nào?

    3.1. Di chúc bằng văn bản bao gồm:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

    3.2. Di chúc miệng (bằng lời nói).

4. Những ai được làm chứng cho việc lập di chúc?

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

5. Di chúc hợp pháp khi nào?

 • Di chúc được coi là hợp pháp khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng thì phải cần ít nhất 02 người làm chứng, việc lập di chúc phải tuân thủ theo quy định pháp luật tại Điều 631 như: di chúc không được viết tắt, ký hiệu, phải đánh số trang nếu có từ 02 trang trở lên. nếu có tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc hoặc người làm chứng phải ký vào chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

6. Di chúc có cần công chứng, chứng thực hay không?

Theo quy định Điều 630, Điều 638 thì di chúc không có công chứng, chứng thực có giá trị như di chúc được công chứng, chứng thực. Trừ trường hợp dưới đây:

 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

7. Dịch vụ tư vấn thừa kế lập di chúc của Chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn, soạn thảo di chúc theo yêu cầu và theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Chuyên gia tư vấn ký chứng kiến có xác nhận của Công ty Dịch vụ bất động sản trong quá trình lập di chúc.
 • Chúng tôi nhận lưu giữ, bảo mật, công bố di chúc cho khách hàng khi di chúc có hiệu lực.
 • Yêu cầu khách hàng chuẩn bị hồ sơ lập di chúc bao gồm:

             + Giấy tờ chứng thực cá nhân của người lập di chúc.

             + Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu tài sản.

             + Giấy tờ khác tùy trường hợp cụ thể.

Thực tế cho thấy, rất nhiều khách hàng tốn công sức, thời gian để soạn di chúc nhưng không đúng các quy định của pháp luật. Nhiều trường hợp còn dẫn đến tranh chấp tài sản do phân chia tài sản di chúc không đúng. Nguyên nhân là do di chúc chưa rõ ràng, không đầy đủ, chưa đảm bảo quy định của pháp luật về thừa kế, dẫn đến tranh chấp về di sản thừa kế không đáng có sau khi người lập di chúc chết.

Chúng tôi với kinh nghiệm nhiều năm về tư vấn thừa kế, lập di chúc tại Sóc Trăng, sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn thừa kế nhanh gọn, đầy đủ thông tin, đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mọi thắc mắc của Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

☛ LIÊN HỆ

Hotline/Zalo: 0706.348.304

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm