Điều kiện, thủ tục giải chấp Sổ đỏ 2023 mới nhất

Chia sẻ tin này:

Giải chấp Sổ đỏ là việc xóa thông tin đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Giải chấp Sổ đỏ được thực hiện sau khi bên thế chấp đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho bên nhận thế chấp.

Linh Trang

luatvietnam

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm