Điều kiện và thủ tục sang tên đất nông nghiệp khi bên chuyển nhượng tặng, cho

Chia sẻ tin này:

Đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác. Mặc dù thực tế nhu cầu cao nhưng nhiều người dân vẫn chưa nắm được điều kiện và thủ tục chuyển nhượng, sang tên đất nông nghiệp.

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm