Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì? Mỗi kỳ bao nhiêu năm?

Chia sẻ tin này:

Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định như: Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất… Vậy, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì? Mỗi kỳ bao nhiêu năm?

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm