Khi nào cần lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất trên thực tế?

Chia sẻ tin này:

Khi nào cần lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất trên thực tế? Nếu chuyển nhượng 100% (toàn bộ) từ sổ đỏ gốc sang cho người mua, Nếu chuyển 1 phần thì sao?

1. Lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất khi nào?

Hiện nay không có quy định của pháp luật về việc khi nào cần lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất cũng như bắt buộc phải nộp trong những hồ sơ pháp lý liên quan đến quyền sử dụng đất, nhưng trên thực tế, trong một số trường hợp cần lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất như sau:

 • Tách thửa đất
 • Hợp thửa đất
 • Cấp sổ đỏ lần đầu
 • Có biến động về diện tích đất
 • Số đo không cụ thể hoặc không khớp trên thực tế ,..v.v

Như vậy, nếu bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích thì không bắt buộc lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất nếu không có sai sót, thiếu sót gì so với thực tế. Việc lập hồ sơ hay không là do nhu cầu của hai bên.

Còn nếu bạn chuyển nhượng một phần diện tích, bạn cần thực hiện thủ tục tách thửa, lúc này cần lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Để lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bạn có thể liên hệ các công ty đo đạc hoặc làm đơn đề nghị phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện xuống đo đạc.

 

2. Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất

Đầu tiên, hai bên mua bán cần ký hợp đồng tặng cho tại văn phòng công chứng, sau đó đi thực hiện thủ tục sang tên

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ để thực hiện thủ tục sang tên

Hồ sơ gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Hợp đồng tặng cho hoặc chuyển nhượng có công chứng
 • Ngoài ra cần cung cấp bản sao các loại giấy tờ: Chứng minh thư, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn…

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Bước 3: Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có)

Bước 4: Nhận kết quả.

3. Chuyển nhượng một phần diện tích

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị tách thửa tại Văn phòng đăng ký đất đai, hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phần thửa đất mới tách.

Hồ sơ đề nghị tách thửa bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu số 11/ĐK;
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
 • Giấy chứng minh thư nhân dân của người sử dụng đất, sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng).

Bước 2: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bổ sung hồ sơ thực hiện việc đăng ký biến động

 • Đơn xin đăng ký biến động;
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng hoặc chứng thực;
 • Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản sao có công chứng);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tờ khai phí thẩm định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm