Làm Sổ đỏ cho đất sử dụng từ trước 1993 thế nào?

Chia sẻ tin này:

Ngày 15/10/1993 là thời điểm Luật Đất đai năm 1993 có hiệu lực và có nhiều thay đổi trong quản lý đất đai, nhất là cấp Sổ đỏ cho đất. Bởi vậy, có không ít người thắc mắc việc làm Sổ đỏ cho đất sử dụng từ trước năm 1993 thế nào?

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm