Luật 2023, quy định về cho thuê đất công ích của xã thế nào?

Chia sẻ tin này:

Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Vậy, pháp luật hiện hành quy định về việc cho thuê đất công ích của xã thế nào?

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm