Năm 2023, đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ?

Chia sẻ tin này:

Đất không có giấy tờ vẫn được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Luật Đất đai 2013. Hãy cùng nhadatsoctrang24h tìm hiểu ngay sau đây.

Ảnh minh họa

Đất không có giấy tờ là gì?

Đất không có giấy tờ thực chất là việc người sử dụng đất thiếu những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, được quy định rõ tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15.10.1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng kí ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15.10.1993.

Giấy tờ hợp pháp về quyền thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình thương gắn liền với đất.

Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà đất trước ngày 15.10.1993 được Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng trước ngày 15.10.1993.

Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất, nếu đất sử dụng trước ngày 01.07.2014, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp…; được UBND xã xác nhận là người sử dụng đất ổn định không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ.

Trường hợp có thể phải nộp tiền sử dụng đất, dù không có giấy tờ vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu đất không vi phạm pháp luật; đất sử dụng ổn định trước ngày 01.07.2014; được UBND xã xác nhận đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Các khoản phí người dân phải nộp khi xin cấp sổ đỏ

Khi xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền như:

– Tiền sử dụng đất (trừ trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất).

– Lệ phí trước bạ: Khoản tiền này được tính = (Giá 1m2 đất tại bảng giá hiện tại x diện tích)x 0,5%.

– Lệ phí cấp sổ đỏ: Khoản tiền này được Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định, tuỳ thuộc từng vùng.

– Phí thẩm định hồ sơ: Khoản phí do HĐND cấp tỉnh quy định nên có những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ không phải nộp.

 

 

MINH HUY

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm