Người dân cần làm gì khi thu hồi đất mà không có thông báo trước?

Chia sẻ tin này:

Trước khi tiến hành thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất phải thông báo tới người có đất bị thu hồi. Vậy, trường hợp cơ quan này không thực hiện thông báo có đúng không? Người dân cần làm gì khi thu hồi đất mà không có thông báo trước?

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm