Nhà xưởng trên đất thuê có được thế chấp vay ngân hàng không?

Chia sẻ tin này:

Việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thường được thực hiện bởi chính người sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đó. Vậy với trường hợp đất thuê, người sử dụng đất có được thế chấp nhà xưởng trên đất thuê không?

Linh Trang

luatvietnam

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm