Những trường hợp có thể bị thu hồi sổ đỏ

Chia sẻ tin này:

Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước thu hồi sổ đỏ trong một số trường hợp như thu hồi đất, cấp đổi hay giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp…

Ảnh minh họa

– Thu hồi sổ đỏ đã cấp không đúng quy định pháp luật về đất đai

Các trường hợp sổ đỏ cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ, thời gian sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật.

– Cấp mới sổ đỏ

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới sổ đỏ

– Khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành

Sổ đỏ đã cấp không thuộc những trường hợp trên bị thu hồi chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành (Theo Khoản 6 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Thu hồi đất, ai sẽ được hưởng bồi thường?

Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định rất rõ về điều kiện được bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai 2013.

– Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được sổ đỏ mà chưa được cấp.

– Trường hợp đất thu hồi khi chưa có sổ đỏ vẫn được bồi thường gồm: Đất nông nghiệp sử dụng trước 1.7.2014; người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

MINH HUY

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm