Phó thủ tướng ký quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Chia sẻ tin này:

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất năm 2023.

Phó thủ tướng ký quyết định giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Cụ thể, sẽ giảm 30% tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất quy định nêu trên; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp nếu có.

Mức giảm tiền thuê đất nêu trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp nếu có, sau khi đã được giảm hoặc khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Quyết định giảm tiền thuê đất này có hiệu lực thi hành từ ngày 20.11.2023.

Mai Hà

Thanhnien

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm