Quy định diện tích tách thửa đất nông nghiệp mới nhất 2023

Chia sẻ tin này:

Khi tách thửa đất nông nghiệp, ngoài các điều kiện tách thửa đất nói chung, người sử dụng đất cần đặc biệt lưu ý tới diện tích tối thiểu để tách thửa.

Ảnh minh họa

THẠCH LAM

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm