Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Chia sẻ tin này:

Điều 66, 67 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Sau đây hãy cùng nhadatsoctrang24h tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ môi giới bđs.

Quyền của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (bđs)

Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có quyền thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014; yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản. Đồng thời có thể hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.

Bên cạnh đó, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cũng có thể thuê doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới và hưởng các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có nghĩa vụ thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng; cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp; hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bđs.

Đồng thời cần thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật và có nghĩa vụ hoàn thành các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

KHƯƠNG DUY

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm