Sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi mới từ năm 2025

Chia sẻ tin này:

Sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi theo quy định là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, từ ngày 01.01.2025 khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.

Ảnh minh hoạ: Minh Huy (laodong)

Trước đó, thuật ngữ sổ đỏ, sổ hồng không được công nhận trong các văn bản pháp luật. Đây chỉ là cách gọi của người dân, dựa trên màu sắc của các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, hoặc quyền sở hữu nhà ở.

Nghị định 88/2009/NĐ-CP chỉ quy định một loại Giấy chứng nhận chung (đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở/công trình) là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Từ sau Nghị định này ban hành, sổ đỏ, sổ hồng có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, từ ngày 1.1.2025, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được đổi thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình trên sổ đỏ, sổ hồng
Đối với thửa đất thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện ( theo quy định tại Khoản 5 Điều 135 Luật Đất đai 2024).

Các thành viên có chung quyền sử dụng đất được xác định dựa theo thoả thuận của các thành viên, và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này.

Nếu gia đình chỉ có nhu cầu ghi tên đại diện hộ gia đình, thì trên sổ đỏ, sổ hồng chi ghi tên người đại diện và trao Giấy chứng nhận cho người đại diện.

 

MINH HUY

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm