Sóc Trăng phải sớm trở thành tỉnh phát triển khá của Đồng Bằng Sông Cửu Long

Chia sẻ tin này:

Trong chương trình công tác tại miền Tây Nam Bộ, sáng 9/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng.

Trước khi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để Sóc Trăng tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược phát triển, liên kết với các tỉnh trong vùng theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Là tỉnh có số lượng đồng bào Khmer nhiều nhất cả nước, chiếm hơn 30% dân số, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 của Sóc Trăng đạt 5,76%/năm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế của Sóc Trăng như quy mô nền kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với quy mô nền kinh tế còn nhỏ và còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước, trong khi tỉnh đặt mục tiêu phát triển cao, đòi hỏi Sóc Trăng phải có khát vọng phát triển lớn, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kịp thời và hiệu lực, hiệu quả hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Sóc Trăng sớm báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 vừa qua với những nội dung rất quan trọng nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, tỉnh cần tập trung triển khai hiệu quả Quy hoạch mà tỉnh vừa công bố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ; khai thác hiệu quả lợi thế vị trí chiến lược ven biển quan trọng và hạ tầng giao thông kết nối liên vùng để xây dựng Sóc Trăng trở thành cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng ĐBSCL, là trung tâm đầu mối của vùng về nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, logistics, các dự án năng lượng với trọng tâm là cảng biển ngoài khơi cửa Trần Đề.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng cần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, trong đó có quy hoạch cán bộ cho các cơ quan dân cử.

Về những kiến nghị của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải thống nhất nhận thức để triển khai thực hiện, nhất là vấn đề đầu tư xây dựng cảng Trần Đề gắn với khu kinh tế biển trên tinh thần ĐBSCL phải có một cảng nước sâu, nhất là khi cơ sở chính trị, pháp lý để thực hiện chủ trương này đã có đầy đủ.

Phùng Anh, Đức Thuận, Trần Nam

vtv

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm