Toàn bộ các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá

Chia sẻ tin này:

Giao đất không thông qua đấu giá là việc người sử dụng đất gửi đơn xin giao đất, cho thuê đất đến UBND cấp huyện, tỉnh; căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm và nhu cầu sử dụng đất, UBND cấp có thẩm quyền sẽ quyết định giao, cho thuê đất.

 

Linh Trang

luatvietnam

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm