Trường hợp nào mua bán đất bằng giấy viết tay có hiệu lực?

Chia sẻ tin này:

Trước đây, giao dịch mua bán đất bằng giấy viết tay diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên không phải mọi giao dịch mua bán đất bằng giấy viết tay đều vô hiệu. Vậy, trường hợp nào mua bán đất bằng giấy viết tay có hiệu lực?

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm