Xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng – Bản đồ – Quy hoạch – Tổng quan

Chia sẻ tin này:

Đại Tâm là một xã của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Thông tin tổng quan:

Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích: 32,13 km²
Dân số: 14.683 người (1999)
Mật độ: 457 người/km² (1999)
Mã hành chính: 31690.0

1. Lịch sử hình thành

Ngày 7 tháng 7 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 111-HĐBT. Theo đó, chia xã Đại Tâm thành hai xã lấy tên là xã Đại Tâm và xã Đại Trí.

Tuy nhiên, đến ngày 16 tháng 9 năm 1989, toàn bộ diện tích và dân số của xã Đại Trí được sáp nhập trở lại vào xã Đại Tâm.

Ngày 30 tháng 10 năm 1995, Chính phủ ban hành Nghị định 70-CP. Theo đó, điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Đại Tâm để thành lập phường 10 thuộc thị xã Sóc Trăng.

2. Địa giới hành chính

Xã Đại Tâm nằm ở trung tâm huyện Mỹ Xuyên, có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí 

3. Phân chia hành chính

Xã Đại Tâm được chia thành 8 ấp: Đại Ân, Đại Chí, Đại Nghĩa Thắng, Đại Thành, Tâm Kiên, Tâm Lộc, Tâm Phước, Tâm Thọ.

4. Bản đồ giao thông

Bản đồ giao thông (Open Street Map)

5. Bản đồ vệ tinh

Bản đồ vệ tinh (Satelite Map)

☛ Xem thêm:

Huyện Mỹ Xuyên có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.
1. Thị trấn Mỹ Xuyên (huyện lỵ) 7. Xã Ngọc Đông
2. Xã Đại Tâm 8. Xã Ngọc Tố
3. Xã Gia Hòa 1 9. Xã Tham Đôn
4. Xã Gia Hòa 2 10. Xã Thạnh Phú
5. Xã Hòa Tú 1 11. Xã Thạnh Quới
6. Xã Hòa Tú 2  

 

Bản đồ tỉnh Sóc Trăng và các thành phố, thị xã, huyện:
1. Thành phố Sóc Trăng 7. Huyện Long Phú
2. Thị xã Ngã Năm 8. Huyện Mỹ Tú
3. Thị xã Vĩnh Châu 9. Huyện Mỹ Xuyên
4. Huyện Châu Thành 10. Huyện Thạnh Trị
5. Huyện Cù Lao Dung 11. Huyện Trần Đề
6. Huyện Kế Sách  

Nguồn: diaocthongthai

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm