Xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp có thể bị phạt tiền, tháo dỡ

Chia sẻ tin này:

Nhà tạm được hiểu đơn giản là những công trình xây dựng với mục đích ngắn hạn, không mang tính chất lâu dài. Người dân xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp khi chưa xin phép sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

THẠCH LAM

laodong

Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm